Stress om dyslexie houdt kind wakker

September 10, 2008 on 6:26 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 53 Comments

Van de kinderen tussen zeven en dertien jaar oud met dyslexie heeft een derde last van slaapproblemen. Ook voelen jonge dyslectici zich vaker lusteloos dan leeftijdsgenootjes. Die conclusie komt uit het onderzoek van IWAL Instituten voor Dyslexie.

Dyslexie blijkt veel sociaal-emotionele gevolgen met zich mee te brengen, zo blijkt uit de gegevens van 140 ouders van dyslectici die zijn verzameld door het IWAL. De helft van de kinderen is erg zenuwachtig voor een presentatie op school, een kwart is angstig en gestrest wanneer ze een vraag gesteld wordt in de klas. Veel ouders geven ook aan dat hun kind een laag zelfvertrouwen en faalangst heeft.

Vicieuze cirkel
Het IWAL maakt zich zorgen over de vicieuze cirkel waarin een kind kan belanden. Eén op drie kinderen slaapt slecht en dat kan weer leiden tot meer problemen met aandacht en geheugen. Dit versterkt de dyslexie, waarbij kinderen toch al moeite hebben met het aanleren en toepassen van spelling en lezen.

De resultaten van dit onderzoek worden morgen overhandigd aan Renske Leijten van de SP. Het IWAL start samen met de UVA en Slotervaartziekenhuis in Amsterdam een onderzoek.

Dyslexie blijkt veel sociaal-emotionele gevolgen met zich mee te brengen, zo blijkt uit de gegevens van 140 ouders van dyslectici die zijn verzameld door het IWAL. De helft van de kinderen is erg zenuwachtig voor een presentatie op school, een kwart is angstig en gestrest wanneer ze een vraag gesteld wordt in de klas. Veel ouders geven ook aan dat hun kind een laag zelfvertrouwen en faalangst heeft.

De resultaten van dit onderzoek worden morgen overhandigd aan Renske Leijten van de SP. Het IWAL start samen met de UVA en Slotervaartziekenhuis in Amsterdam een onderzoek.

Bron: IWAL Instituten voor Dyslexie - 08-09-2008

Acne verergert door stress

September 10, 2008 on 11:19 am | In Stress, Burnout & Depressie | 54 Comments

Acne bij tieners veregert in periodes van zware stress, aldus onderzoek van het Wake Forest University School of Medicine (USA) en het National Skin Center van de National University of Singapore. Zij vonden dat tieners onder zware emotionele stress (voor de examens) een kwart meer kans hadden op een verergering van hun acne. De verergering was niet veroorzaakt door een sterkere afscheiding van sebum, maar waarschijnlijk door een sterkere ontstekingsreactie . Het onderzoek werd gedaan bij 94 tieners van gemiddeld 15 jaar met lichte of matige acne in Singapore

Tips tegen stress

June 18, 2008 on 7:22 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 50 Comments

Favoriete tips van deskundigen voor de bestrijding van stress:

1. Zoek de oorzaak
2. Ontspanningsoefeningen
3. Sport
4. Anders denken
5. Anders werken
6. Verwen uzelf
7. Vraag steun

1. Zoek de oorzaak van de stress. Houdt een week lang een stress-dagboek bij. Daarin noteert u: oorzaak van de stress, signalen bij uzelf en een stress-score op een schaal van 1-10. De volgende stap is de knelpunten verminderen.

2. Ontspannningsoefeningen, variërend van yoga tot meditatie en massage. Spirituele centra en individuele trainers bieden cursussen aan op dit gebied.

3. Sport. Dat werkt niet alleen ontspannend, maar verhoogt ook de weerstand tegen stress. Bovendien verbetert twee of drie keer sporten per week uw humeur.

4. Verander uw manier van denken. Vrij bekend is de Rationeel Emotieve Therapie waarmee een realistischer en ontspannen kijk op de werksituatie wordt bevorderd. Diverse stress-bestrijders werken met RET.

5. Verander uw manier van werken, bijvoorbeeld via time-management: effectief en efficiënt tijdsgebruik. Veel genoemde suggesties:

* Stel klusjes niet uit
* Zeg niet meteen ‘ja’ als iemand uw hulp vraagt
* Geef gemaakte fouten toe
* Pauzeer voldoende
* Stel prioriteiten
* Delegeer meer
* Plan beter

6. Verwen uzelf. De adviezen variëren van meer luieren tot lekker gaan winkelen of een minnaar/minnares nemen. Uzelf of uw gestresste collega kunt u verrassen met een anti-stress cadeau als thee, massageballetjes badolie, ruisende zeeën of dolfijn-geluiden op cd’s, wierook te koop in New Age- of reformwinkels.

7. Vraag steun. Van uw chef, collega’s of bedrijfsarts op uw werk of van professionele stress-bestrijders.

Nu stress later hoge cholesterol?

June 16, 2008 on 6:54 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 33 Comments

Een recente studie suggereert dat mensen die slecht reageren op stress, jaren later kunnen te maken hebben met te hoge cholesterol. Het effect zou minimaal zijn maar onderzoekers wijzen er op dat dit een reden te meer is om stress te vermijden.

Volgens dokter Andrew steptoe van de University College London, een dan de auteurs van het onderzoek is het onwaarschijnlijk dat de gevolgen van stress op ons cholesterol gehalte even zwaar wegen als onze levenswijze, maar deze studie helpt ons te begrijpen hoe stress gelinkt kan worden met hart- en vaatziekten. Chronische stress wordt geassocieerd met een hele waaier aan gezondheidsproblemen waaronder hartaanvallen, een ordinaire verkoudheid en zelfs een kortere levensverwachting. Dokter Steptoe’s onderzoek onderzocht ongeveer 200 mannen en vrouwen van middelbare leeftijd om te achterhalen of stress een invloed had op het cholesterol gehalte 3 jaar na de stresserende periode.

Na het meten van de cholesterolwaardes ondergingen de proefkonijnen enkele test waarbij ze verschillende niveaus van stress te verwerken kregen. 3 jaar later werden de cholesterol niveaus opnieuw gemeten, en zoals dokter Steptoe verwachtte waren alle resultaten hoger dan ervoor, een normaal verschijnsel bij het ouder worden. Maar de personen die het slechts reageerden op stress tijdens de proeven vertoonden tot 3 keer meer stijging van het cholesterol niveau dan de andere personen. Niemand kan stress volledig vermijden, maar wat belangrijk is, is de manier waarop men omgaat met stress. Steptoe veronderstelt dat stress meer energie produceert in de vorm van vetzuren en suikers op dat stress een negatieve invloed heeft op het vermogen van ons lichaam om cholesterol af te breken. Dokter Steptoe wijst er op dat de stijgingen eerder matig waren, maar als stress hart- en vaatziekten kan veroorzaken in cholesterol zeker iets wat ons lichaam kan missen. De beste manier om een gezond hart te hebben is geregeld lichaamsbeweging, een gezond dieet, gewicht en niet roken.

Piekeren is slecht voor je hart!

June 9, 2008 on 7:21 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 54 Comments

Mensen die zich gemakkelijk zorgen maken en daarnaast vrij geremd zijn, de zogenaamde type D-persoonlijkheden, maken na een eerste hartinfarct minstens vier keer zoveel kans op een tweede hartaanval dan meer zorgeloze en open types. Tot die conclusie kwam psycholoog prof. dr. Johan Denollet, verbonden aan de dienst cardiologie in het UZA.

Aanzet tot onderzoek

Denollet werkte een aantal jaar als psycholoog op de cardiale revalidatie van het UZA. ‘Het viel mij toen op dat patiënten heel verschillend reageerden op hun hartinfarct. Sommigen stapten er vrij gemakkelijk over, terwijl anderen het er heel moeilijk mee hadden en bijkomende lichamelijke klachten ontwikkelden, zoals vermoeidheid of ademnood. Zo groeide het idee om het verband tussen iemands persoonlijkheid en het risico op nieuwe hartproblemen te onderzoeken’, vertelt Denollet.

Resultaten

Het onderzoek loopt intussen al een tiental jaar. In totaal verleenden 1.175 patiënten hun medewerking. Uit de resultaten blijkt dat type D-persoonlijkheden een sterk verhoogd risico hebben op een tweede hartinfarct. Chronische stress heeft een negatieve invloed op het immuunsysteem, wat op zijn beurt kan leiden tot een hoge bloeddruk en problemen met de hart- en bloedvaten.
‘Om extra risico te lopen moeten mensen beide persoonlijkheidskenmerken vertonen’, nuanceert Denollet. ‘Enerzijds gemakkelijk negatieve gevoelens ervaren, anderzijds gesloten en geremd zijn. Het zijn vooral die types die door de jaren heen grote spanningen opbouwen en hier emotionele hinder van ondervinden. Mensen die zich gauw zorgen maken, maar hierover gemakkelijk praten met hun omgeving, lopen het verhoogde risico niet. Hetzelfde geldt voor personen die wel gesloten zijn, maar zich goed in hun vel voelen.’ Uit het onderzoek is gebleken dat de genoemde persoonlijkheidskenmerken een minstens even
even grote risicofactor vormen als bijvoorbeeld een te hoog cholesterolgehalte of hoge bloeddruk.

Test

Intussen ontwierp Denollet een test die aan de hand van veertien vragen nagaat of iemand een type D-persoonlijkheid heeft. Het Amerikaanse magazine Newsweek wijdde een artikel aan het onderzoek en prompt dook de test op tal van websites op.

Wat als ik type D-persoonlijkheid heb?

‘Als mensen op basis van de test vaststellen dat ze een type D-persoonlijkheid hebben, moeten ze niet panikeren’, beklemtoont Denollet. ‘Ongeveer 25 procent van de bevolking behoort tot deze categorie, maar lang niet iedereen ervaart dit als een probleem. Bovendien spreken we over een risico, wat wil zeggen dat een groot aantal geen tweede hartinfarct krijgt.’ Als mensen beseffen dat hun piekergedrag en geremdheid wel een probleem vormen, kan de test een duwtje in de rug zijn om een en ander in hun leven te veranderen. ‘In eerste instantie raad ik die mensen aan om over hun probleem te praten met een vertrouwenspersoon’, zegt Denollet. ‘Daarnaast zouden ze zich extra moeten inspannen om andere risicofactoren als roken of een te hoog cholesterolgehalte onder controle te houden. Als er bijkomende lichamelijke klachten zijn - bijvoorbeeld gewichtstoename of een drukkend gevoel in de borst -, melden ze dat best zo snel mogelijk aan hun arts. We stellen vast dat type D-persoonlijkheden daar vaak lang mee wachten. Tenslotte kan het voor sommigen nuttig zijn psychologische hulp in te schakelen. Zo kunnen ze leren anders om te gaan met stress en moeilijke situaties.’ Of mensen met een type D-persoonlijkheid ook gemakkelijker een eerste hartinfarct ontwikkelen, is niet bekend. Denollet voert hierrond verder onderzoek.

Meer beloningen en vrijheid, minder stress

May 27, 2008 on 8:01 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 30 Comments

Meer beloningen en vrijheid, minder stress

Of een werknemer in de gezondheidszorg al dan niet oververmoeid raakt, hangt niet alleen af van zijn werkeisen, maar ook van de compensatie die daar tegenover staat. Een goede balans tussen de eisen die aan de medewerker worden gesteld en positieve bijdragen in het werk, zorgen voor een beter welbevinden van de medewerker, stelt de arbeids- en organisatiepsychologe.

Natasja van Vegchel bestudeerde verschillende typen taakeisen in verpleeg- en verzorghuizen. Ze vroeg mensen niet alleen naar de werkdruk, maar ook naar emotionele en fysieke belasting. In de gezondheidszorg bleken vooral emotionele taakeisen belangrijk te zijn voor de voorspelling van welbevinden. Emotionele taakeisen zijn immers inherent aan het dienstverlenende werk en daardoor moeilijk te verminderen. Van Vegchel heeft echter laten zien dat werkgevers het welbevinden van hun medewerkers toch kunnen handhaven of verbeteren door hen meer zogeheten werkbronnen te geven, zoals autonomie of verhoging in beloningen (salaris en erkenning). In drie jaar stuurde Van Vegchel twee keer vragenlijsten naar meer dan duizend werknemers in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Ongeveer vijfhonderd mensen vulden de lijst twee keer in. Werknemers met hoge taakeisen die daarvoor weinig compensatie kregen, gaven vaker aan klachten te hebben en hadden meer ziekteverzuim dan mensen met lage taakeisen of meer compensatie.

Balans is best

De psychologe maakte een model dat de taakeisen combineert met de werkbronnen. Met dit model ontdekte ze dat niet alleen de werkdruk of de emotionele en fysieke belasting belangrijk zijn voor het welbevinden van een werknemer. Zolang er een goede balans bestaat tussen deze taakeisen en werkbronnen, zoals autonomie en beloningen in het werk, is het welbevinden van de medewerker niet in gevaar. Een disbalans tussen deze beide zaken leidt tot minder arbeidstevredenheid, meer psychosomatische klachten en frequenter en langduriger ziekteverzuim. Om het welbevinden van werknemers te handhaven of zelfs te verbeteren, is een goed ontwerp van de werksituatie van belang. Er moet duidelijk aandacht worden gespendeerd aan de balans tussen taakeisen en werkbronnen

Een goede ademhaling tegen negatieve stress

May 22, 2008 on 7:13 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 45 Comments

Een goede ademhaling tegen negatieve stress

Van alle lichamelijke signalen die door uw lichaam worden uitgezonden wanneer u last hebt van negatieve stress, zijn de veranderingen in uw ademhaling het belangrijkst, het meest merkbaar, maar tegelijkertijd het minst zichtbaar. Het ademhalingspatroon van iemand die gestresst is - of het nu om positieve of negatieve stress gaat - is oppervlakkig en snel, zoals u dat zou verwachten bij een snellere hartslag. Het ademhalingspatroon van iemand die ontspannen en tevreden is, is langzaam en diep, het omgekeerde dus van het stresspatroon. Door een oppervlakkige ademhaling wordt het gehalte aan kooldioxide in het bloed verlaagd. Als dit gehalte te laag wordt, trekken de bloedvaten door het hele lichaam zich samen. Dit leidt tot een verminderde zuurstoftoevoer naar de hersenen - vaak meer dan twintig procent - wat leidt tot duizeligheid, een gespannen gevoel en hoofdpijn. Van alle lichaamsfuncties van de mens is de ademhaling in die zin uniek dat het de enige onwillekeurige activiteit van het lichaam is waar we een bewuste controle over hebben. Een juiste ademhaling houdt niet gewoon in dat we lucht inademen en weer uitademen. Ideaal gezien, is de inname van lucht gelijk aan de capaciteit van de longen. Toch doen de meeste mensen dit zelden. Over het algemeen gebruiken we slechts een deel van hun totale longcapaciteit. De basisfunctie van de longen is zuurstof in het bloed brengen en kooldioxide eruit verwijderen. Hoe meer zuurstof de longen kunnen leveren, hoe beter het is voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. De manier waarop het lichaam dit doet is door lucht uit te wisselen tussen de atmosfeer en de miljoenen kleine longblaasjes, ofwel alveolen.

Ademhalingsoefening:

* Ga ontspannen op je rug liggen
* Adem langzaam maar zo diep mogelijk in
* Hou dit even vast
* Ontspan en adem vanzelf weer uit (dus het er niet uit persen)

Nervositeit veroorzaakt vele klachten

May 21, 2008 on 12:06 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 44 Comments

Algemeen

Nervositeit is vaak een uiting van spanningen of stress. Klachten die hiervan het gevolg kunnen zijn zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, duizeligheid, gebrek aan eetlust, maagklachten, spierpijn, een snelle pols, hyperventilatie, slecht slapen, of een slecht concentratievermogen. Deze klachten worden als het ware door het lichaam als waarschuwingssignalen afgegeven, dat het evenwicht tussen wat er van ons wordt geëist, en wat er door ons verwerkt kan worden is verstoord. Stress bevordert het ontstaan van ziekten. Als stress te lang duurt kan men overspannen raken.

Oorzaken

Er kunnen tal van oorzaken zijn die spanningsklachten en nervositeit tot gevolg hebben (bijvoorbeeld gebeurtenissen op het werk of prive, het hebben van erg veel activiteiten). Het is belangrijk om na te gaan wat de oorzaak is om ernstigere verschijnselen zoals overspannenheid te voorkomen.

Welke maatregelen kunt u nemen

Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor stress. Omstandigheden, maar ook uzelf kunt u niet zomaar veranderen. Door de oorzaak te achterhalen kan indien mogelijk geprobeerd worden deze weg te nemen of te vermijden. Het doen van oefeningen of activiteiten ter ontspanning zou kunnen helpen om beter met de stress om te kunnen gaan.

Geen stress en meer succes na effectieve tijdsindeling

May 9, 2008 on 5:36 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 57 Comments

Stress, spanning, hoge werkdruk; we kennen het allemaal. Het druk hebben hoeft niet erg te zijn. Werken en zelfs ontspannen met een opgejaagd gevoel kan een reden van gezondheidsklachten zijn. Onnodig, want met een effectievere tijdsindeling kun je met veel minder stress je werkzaamheden verrichten.

Het kan natuurlijk zijn dat een structurele druk van buitenaf de oorzaak is. Daar kun je vaak niet zo makkelijk iets aan doen. Of je moet ander werk gaan zoeken. Een slechte tijdsindeling door jezelf is iets waar je eenvoudig wél iets aan kunt doen. Wie kent bijvoorbeeld niet het verschijnsel dat er een belangrijke opdracht ligt. Voordat je eraan begint, check je nog even je mail en voor het weet zit je urenlang te surfen, te bloggen en te reageren. Op het eind van de dag moet die klus nog ‘even’ af. De tijdsnood is geboren.

Belangrijk en/of dringend

Sinds kort hanteer ik bij elk werk (zakelijk en privé) van te voren of en hoe belangrijk en dringend het is. Als iets belangrijk en dringend is, doe ik het direct en neem er de tijd voor. Onbelangrijke, maar wel dringende zaken, wikkel ik ook onmiddellijk af, alleen gebruik ik daarvoor zo weinig mogelijk tijd. Belangrijke, niet dringende zaken plan ik in mijn agenda in. Tenslotte, voor mijn werk schuif ik de niet-belangrijke, niet dringende zaken (zoals rondsurfen naar leuke sites en zoeken naar interessante wetenswaardigheden) terzijde. Die horen niet op het werk thuis.

Lijstje

Verder ligt in de buurt van mijn toetsenbord een kort lijstje. Dagelijks er even op kijken en ik ben weer bij de les. Er staan zaken op als:

 • Maak een kort lijstje van belangrijke werkzaamheden (vandaag en deze week)
 • Doe belangrijke dingen ’s ochtends direct
 • Stel niet uit
 • Maak zaken af
 • Doe elk ding met 100% aandacht
 • Neem regelmatig een ontspannen pauze
 • Bereid aan het eind van de dag de volgende dag voor
 • Al met al zijn deze zaken heel heilzaam voor me. Niet allen ben ik veel productiever. Ik ben ook succesvoller doordat ik me focus op de belangrijke zaken.

  Stress, een nieuwe volksziekte

  May 1, 2008 on 5:32 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 40 Comments

  De meeste vrouwen hebben door werk en gezin te combineren een dubbele taak op zich genomen, dat is zo langzamerhand toch wel een feit. Er zijn weliswaar significante veranderingen in het gedragspatroon van de man te signaleren, maar de meeste mannen streven daarnaast toch ook nog steeds een carrière na. En natuurlijk streven we allen ook nog voortdurend naar meer en meer materieel bezit. De materie daagt ons immers uit met haar geweldig geavanceerde mogelijkheden zoals computers, internet, mobiele telefonie, etc.! En wat denkt u van de doelgerichte reclame die ons tot overconsumptie opjaagt? En verlangen velen diep in hun hart ook niet nog eens naar een eigen huis, met alle zorgen die daaraan verbonden zijn? Zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan…

  Stress ontstaat echter niet alleen omdat mensen te hard werken of te veel dingen nastreven, maar minstens net zo vaak omdat ze op andere wijze onder een te grote geestelijke belasting zijn komen te staan. Wat denkt u bijvoorbeeld van de zorg voor onze (steeds maar ouder wordende) ouders, nu de bejaardentehuizen nauwelijks meer plaats hebben, de verpleeghuizen het aanbod niet meer aankunnen en de gezondheidszorg zelf een overspannenheid nabij is? Zelfs de dood is voor de mens geen vast gegeven meer, hij wordt bijvoorbeeld voor beslissingen als euthanasie geplaatst! En wat een geluk dat de pil van Drion nog niet beschikbaar is, anders zouden we daarover ook nog een mening moeten vormen. En dan zijn we ook nog verplicht ons geweten en ons bewustzijn af te tasten of we te zijner tijd onze organen willen doneren…

  Dit zijn slechts een paar grote levensvraagstukken, die we vaak nog wel even kunnen uitstellen of verdringen. Hoewel de media ons wat dat betreft wel op onze tenen weten te houden!

  Next Page »

  Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
  Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^