Fysiologie van stress

October 26, 2006 on 7:02 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 47 Comments

Stress is een staat van het organisme, en die staat ontwikkelt. Wanneer een bepaald orgaan, of een ander deel van het lichaam aangevallen wordt bijv. door microben, dan geeft dit orgaan een signaal aan het centraal zenuwstelsel doorheen de pijnsensorische zenuwen. Dat signaal wordt o.a. opgevangen door de hypofyseklier , die haar activiteit opdrijft en een adrenocorticotrofisch hormoon (ACTH) afscheidt, dat met de bloedstroom de bijnieren gaat prikkelen om op hun beurt adrenaline en andere hormonen te produceren. Onder deze hormonen zijn er die ontsteking van de weefsels bevorderen en andere die deze ontsteking verhinderen.¬ ¬

¬

Herken stress op tijd!

October 20, 2006 on 5:04 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 53 Comments

Burnout bij jezelf en bij anderen kan worden voorkomen door de tekens van stress tijdig te herkennen. Het herkennen bij jezelf is misschien nog het meest lastig. Veel mensen gaan de gedrevenheid waarmee ze hun werk doen zien als een karaktereigenschap: ‘zo ben ik nu eenmaal’. Ze kunnen niet meer onderscheiden dat ze voor die tijd ‘nu eenmaal’ niet zo waren. Zelfs het hebben van slapeloze nachten, hoofdpijn en pijn in de nek zijn geen tekenen die hen doen stoppen. Ook dit ‘hoort er nu eenmaal bij’, zo vinden ze. Het is dus zinvol om de stress bij collega’s te herkennen en hun daarvan bewust te maken.¬

De voortekenen van burn-out herkennen

October 18, 2006 on 11:47 am | In Stress, Burnout & Depressie | 31 Comments

Het niet herkennen van overmatige stress is het grootste gevaar voor het ontwikkelen van een burn-out. Vroege waarschuwingssignalen zijn bijvoorbeeld concentratieproblemen, vergeetachteid, grote stemmingsschommelingen, besluiteloosheid, slaapproblemen, langzamer en minder effici√ęnt werken dan men gewend is, meer fouten maken, lusteloosheid, onverschilligheid zowel t.a.v. werk als priv√©-aangelegenheden, toenemende onzekerheid en geen zin meer hebben in seks of intimiteit, geen behoefte meer hebben aan het zien van vrienden, (chronische) vermoeidheid, je hobby’s verwaarlozen, gevoeligheid voor hoofdpijn, griep en kwaaltjes.

Het is belangrijk deze signalen niet te negeren. Mensen denken gemakkelijk dat hun klachten vanzelf over zullen gaan. Dat is echter niet het geval. Als de overbelasting niet wordt aangepakt, zullen de klachten alleen maar verergeren. Met burn-out tot gevolg. Hoe langer de overbelasting of de burn-out bestaat, hoe langer het herstel duurt of volledig herstel uitblijft. Bovendien heeft een burn-out meestal grote gevolgen voor relatie, carrière en zelfvertrouwen. Het is dus belangrijk niet af te wachten maar stressklachten aan te pakken om burn-out te voorkomen.

Wat zijn de gevolgen van stress of hoe weet ik dat ik overgestresseerd ben

October 12, 2006 on 2:48 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 55 Comments

De gevolgen zijn voor iedereen anders.¬ De ene zal zich moe beginnen voelen, de ander depressief. Sommige mensen ontwikkelen tijdelijk hoge bloeddruk, hartkloppingen, spanningen op de borst, spierpijnen, hyperventilatieaanvallen. Langdurige stress kan zelfs leiden tot een hartinfarct of kan een aanleg voor diabetes tot uiting doen komen.

Ziekmakende communicatie

October 9, 2006 on 10:18 am | In Stress, Burnout & Depressie | 54 Comments

In veel gevallen van burnout is niet het werk zelf de voornaamste stressfactor, maar de communicatie binnen de werksituatie. Het gaat daarbij niet alleen om wat collega’s en leidinggevenden zeggen, maar vooral over wat ze niet zeggen. Rivaliteit, pressie en onvoldoende waardering voor het werk en voor de persoon zelf, worden eerder non-verbaal uitgedrukt dan uitgesproken. Onze diepste gevoelens spreken we nu eenmaal niet zo makkelijk uit, maar we laten onze onvrede wel blijken door middel van lichaamstaal. De boodschap die we de ander daarmee onbewust geven, vreet diep in zijn ziel en is een belangrijke veroorzaker van ziekte.¬ Als de werknemer ziek thuis is, zal hij soms zelf als reden hiervoor noemen dat hij ‘overwerkt’ is. Hij bevond zich op kantoor op momenten dat dat niet meer van hem verwacht werd en nam de gedachten aan zijn werk mee naar huis, zodat dit hem ook ’s nachts wakker hield. Toch moeten we niet vergeten dat ook hier vaak de verstoorde communicatie de drijfveer is. Een werknemer die voldoende waardering ervaart voor het werk dat hij doet, zal niet zo snel overwerkt raken.¬

Lichaamstaal en stress

October 6, 2006 on 7:55 pm | In Stress, Burnout & Depressie | No Comments

Stress op het werk is mogelijk de belangrijkste oorzaak van ziekmeldingen. Vroeger werd iemand ‘overspannen’ genoemd, maar in deze tijd spreken we vaker van burnout. Wat heeft deze veroorzaker van vaak langdurige ziekte nu te maken met lichaamstaal? Om hier antwoord op te geven moeten we kijken wat nu de grootste veroorzaker is van stress. Is dit werkelijk het werk zelf, of spelen er nog andere factoren een rol?¬

Stress - Draagkracht: persoonlijke eigenschappen

October 4, 2006 on 3:24 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 42 Comments

Hiervoor zijn de externe oorzaken van stress beschreven: de factoren in uw situatie die maken dat er stress ontstaat. Maar sommige mensen zijn ook gevoeliger voor stress dan anderen. Een deadline of het organiseren van een verjaardagspartijtje is voor de één een uitdaging, voor de ander een bron van spanning.
De situatie all√©√©n is dus niet doorslaggevend bij het ontstaan van stressklachten. Zeker zo belangrijk is de vraag hoe u tegen de situatie aankijkt en hoe u met stressvolle situaties omgaat. Dit bepaalt uw draagkracht.¬
Enkele eigenschappen die kwetsbaarder maken voor stress zijn:- Perfectionisme
-¬ Zogenaamde type A-factoren: ambitie, prestatiegerichtheid, competitie,
¬ ¬ gehaastheid, niet ‘niets’ kunnen doen, vaak twee dingen tegelijk doen
-¬ Veel van zichzelf eisen en ‘moeten’ (zoals altijd klaar moet staan voor anderen
¬ en het werk dagelijks voor 110 procent doen)
-¬ Groot verantwoordelijkheidsgevoel (en daarbij de gedachte dat men op het
¬ werk niet zonder hem of haar kan)
-¬ Grote betrokkenheid bij gezin of werk
-¬ Streven naar waardering van anderen
-¬ Moeilijk nee kunnen zeggen, grenzen kunnen aangeven of voor zichzelf
¬ opkomen
-¬ Moeilijk steun kunnen vragen
-¬ Gevoelens slecht kunnen uiten
-¬ Gevoel weinig invloed te kunnen uitoefenen op de omgeving en het eigen leven
-¬ Pessimisme en een weinig positieve kijk op eigen prestaties.

Het is dus een groot vooroordeel dat mensen die last van stress hebben en uiteindelijk opbranden zwak of ‘watjes’ zouden zijn. Het tegendeel is waar: mensen die opgebrand raken zijn juist degenen die beschikken over een (te) groot doorzettingsvermogen. Het zijn vaak prima werknemers: hardwerkend en onmisbaar. Ze zijn geneigd hun eigen behoeftes ondergeschikt te maken en hun eigen grenzen slecht in de gaten houden, waardoor de balans tussen draagkracht en draaglast ernstig verstoord kan raken. ¬

De genoemde persoonlijke eigenschappen zijn deels bepaald door uw karakter, uw temperament, de aard van het beestje. Maar voor een groot deel worden ze ook bepaald door ervaringen en vaardigheden. Dat betekent dat u zelf veel kunt doen om uw draagkracht te verbeteren. Vaardigheden als assertiviteit en conflicthantering kunt u verbeteren. U kunt leren uw interpretatie van een situatie en de eisen aan uzelf ombuigen naar realistischer gedachten en verwachtingen.¬ ¬ ¬ Ook ongezonde leef- en werkgewoonten kunnen uw draagkracht ververminderen: verkeerde eetgewoonten, te veel koffie of alcohol, te weinig lichaamsbeweging, te weinig slaap en ontspanning, het werk niet goed organiseren, te veel werken en te weinig pauzes nemen. Uw weerstand wordt er kleiner door en u wordt vatbaarder voor de gevolgen van stress.¬

¬

¬

Stress - Invloed

October 3, 2006 on 5:41 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 50 Comments

We hebben allemaal te maken met stressvolle situaties die bij het leven horen, zoals bijvoorbeeld de ziekte van een ouder of kind, de combinatie van taken op het werk en privé, een verhuizing, etc. Vaak gaat het om gebeurtenissen en problemen die we niet tegen kunnen houden. En dat gebrek aan controle of invloed maakt vaak dat de situatie stress veroorzaakt.
¬
Ook op het werk hangt sterk af van de mogelijkheden die iemand heeft om zelf invloed uit te oefenen of de situatie tot overbelasting
en stress leidt. Niet alleen de arbeidsomstandigheden en de zwaarte van het werk zijn van belang. De mogelijkheid zelf dingen te kunnen regelen, activiteiten te kunnen indelen en zelfstandig of in overleg met directe collega’s of leidinggevende problemen te kunnen oplossen, voorkomt in veel gevallen stressklachten.¬

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^