Een op vier werknemers heeft vaak stress

March 31, 2008 on 11:16 am | In Stress, Burnout & Depressie | 39 Comments

Ruim een kwart van de Nederlandse werknemers ervaart (zeer) vaak stress op het werk. Dat is minder dan vorig jaar, toen 34 procent klaagde over stress.

Bovendien blijkt Nederlands personeel meer relaxed dan collega’s in België en Frankrijk. Van onze zuiderburen klaagt 42 procent van de werknemers over stress en van de Fransen 36 procent.

Dat blijkt uit een gepubliceerd onderzoek van Zebrazone, waarvoor ongeveer 2230 Nederlanders in loondienst zijn ondervraagd.

Werkdruk
Een hoge werkdruk wordt door de meesten (58,5 procent) als grootste veroorzaker van stress genoemd. Verder wijst bijna de helft op slechte werkomstandigheden.
Stress heeft negatieve effecten op zowel het personeel als op organisaties. Meer dan vier op de tien medewerkers met veel stress is neerslachtiger dan anders.

Verzuim
Ook verzuimt een gestreste werknemer gemiddeld negen dagen per jaar, terwijl een relaxte collega zich per jaar zes dagen ziek meldt.
Bovendien zegt 26 procent van de gestreste personeelsleden niet goed te functioneren, tegen 13 procent van de niet-gestresten onder hen.


Steun

Werknemers die veel steun van leidinggevenden en collega’s krijgen, ervaren minder stress. Ook personeel dat het werk naar eigen inzicht kan organiseren, klaagt minder over werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden.
Verder wordt de minste stress ervaren door medewerkers van kleine organisaties (minder dan tien personeelsleden) en mensen die minder dan twintig uur per week werken.

Heb je veel stress in je leven en overgewicht ?

March 29, 2008 on 11:57 am | In Stress, Burnout & Depressie | 32 Comments

Je bijnierschors produceert bij passieve stress (frustatie, ergeren aan dingen, je een looser voelen) een hormoon dat cortisol heet. Als de hoeveelheid cortisol door deze stress stijgt dan gaat je lichaam eiwitten uit oa spieren omzetten in glucose want tot extra vetopslag kan leiden. Stress is dus een dikmaker en verhoogt ook je suikerspiegel en door de extra glucose in je bloed moet je lichaam ook weer extra insuline aan gaan maken waardoor je alvleesklier chronisch wordt belast wat weer kan leiden tot Diabetes 2.

Cortisol behoort tot de groep corticosteroïden. Een tekort aan deze groep hormonen kan leiden tot de ziekte van Addison waarbij het tegenovergestelde gebeurt. Je suikerspiegel daalt, je krijgt een bruine vakantie kleur in je gezicht en je verliest snel gewicht. Ook daalt je bloeddruk, heb je behoefte aan zout en wordt je steeds vermoeider. Het is een ziekte die helaas chronisch is.

Bij de ziekte van Cushing en AGS produceert de bijnierschors juist teveel van deze hormonen met de volgende complicaties: dikke kop, dunne armen, snel blauwe plekken en osteoprose (breekbare botten).

Het middel Prednison dat vaak bij reume en ontstekeningen wordt gegeven en dit hormoon bevat zorgt voor extra eetlust en gewichtstoename. Dus door depressie kun je dik worden van je medicijnen. Door het gebruik van Prednison gaan de bijnieren zelf minder corticosteroïden maken. Afhankelijk van dosering en duur van de behandeling kunnen ze er zelfs helemaal mee stoppen. Uw lichaam wordt daardoor afhankelijk van dit geneesmiddel. Andere nadelen kunnen zijn:

Dikker worden van het gezicht en romp
Dit wordt veroorzaakt door een andere verdeling van het lichaamsvet.
Bij verlaging van de dosis of stoppen met prednison verdwijnt dit
verschijnsel.
Gewichtstoename
Tijdens gebruik van prednison houdt het lichaam vocht vast. U zult één tot twee kg aankomen. Prednison bevordert bovendien de eetlust.
Verminderde weerstand tegen infecties
Dit wordt veroorzaakt door een verminderde werking van de witte bloedlichaampjes, die voor de afweer van het lichaam zorgen.
Maagklachten
Deze worden veroorzaakt door een toename van de maagzuurproductie.
Vertraagde wondgenezing
Gladde, dunne huid
Botontkalking
Langdurige behandeling (langer dan zes maanden) kan botontkal-
king veroorzaken.
Stemmingsveranderingen
Prednison kan geestelijke en emotionele stoornissen teweegbrengen
zoals moeilijk inslapen, nervositeit, depressie en prikkelbaarheid.
Veel mensen ervaren echter een verbetering van hun stemming.
Vaak houdt dit verband met een vermindering van de klachten.
Diabetes (suikerziekte)
Indien u diabetes heeft kunnen de suikers ontregelen (hoger worden),
daarvoor moet de glucosewaarde vaker gecontroleerd worden
Zonder stress als brandstof zouden we niet vooruit te branden zijn. Het lichaam maakt immers zelf stresshormonen aan zoals adrenaline en cortisol om op crusiale momenten goed te kunnen presteren. Toch zorgen veel ‘normale’ situaties, zoals de druk van een hypotheek, de eeuwige deadlines op het werk, een op handen zijnde reorganisatie of het verlies van een dierbaar persoon, vaak voor een voortdurende hoge spanning. Lichamelijke klachten en uiteindelijk zelfs een burn-out zijn het gevolg.

Manieren om je cortisol niveau te verlagen:

Massage (bijvoorbeeld een stoelmassage)
Ginseng
Bij vormen van chronische stress, zowel fysiek als psychisch, voorkomt Ginseng een te hoge productie van cortisol.
Uit onderzoek van de Universiteit Amsterdam (A.P.J. van Eekelen) blijkt dat de afgifte van cortisol (en dus stressgevoeligheid) om 6 uur ’s morgens het hoogst is.

Ook blijkt uit onderzoek van drs.Witte Hoogendijk dat mensen die lijden aan depressie, vaak hebben blootgestaan aan te veel stress. In het bloed van deze mensen is de concentratie van het stresshormoon cortisol verhoogd. In tegenstelling tot´gezonde´ mensen blijken depressieve mensen niet in staat de verhoogde productie van cortisol teremmen. De oorzaak hiervan is dat het zogenaamde ´stresscentrum´ in de hersenen van depressieve mensen hyperactief is, waardoor ze meer van het stresshormoon cortisol produceren. Dit wordt nog versterkt door een slecht werkende biologische klok, waardoor zij op bepaalde tijdenminder stoffen aanmaken, die de productie van cortisol kunnen remmen.

Uit het onderzoek blijkt dat de hersenen van mensen met depressies anders in elkaar zitten dan de hersenen van ´gezonde´ mensen. In de hypothalamus werden bij depressieve patiënten in vergelijking met gezonde mensen vier maal zo veel cellen gevonden, die de productie van cortisol stimuleren.

De slecht werkende biologische klok bij mensen met depressies verklaart ook waarom er schommelingen voorkomen in de gevoelens van depressieve mensen. Zij lijden soms aan seizoensgebonden depressies, zoals de winterdepressie of voelen zich ´s morgens slechter dan ´savonds. Licht kan een slecht werkende biologische klok activeren. Lichttherapie blijkt dan ook een effectieve methode om (winter)depressies bij mensen te behandelen of te voorkomen.

Stress bij kinderen

March 24, 2008 on 11:10 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 62 Comments

Kennen kinderen stress?

Net als volwassenen kunnen kinderen gespannen zijn en uit hun evenwicht raken. Daar kunnen diverse oorzaken voor zijn, zoals problemen op school, niet goed in een groep passen, moeilijk kunnen omgaan met andere kinderen, spanningen thuis.

Soms krijgen kinderen ook stressklachten als er te veel van hen wordt verwacht en als ze het idee hebben niet aan die verwachtingen te kunnen voldoen. Ze komen dan onder grote druk te staan.

Hoe uit zich stress bij kinderen?

Stress bij kinderen uit zich vaak in slaapproblemen, angstig zijn, veel huilen, soms vernielzucht, teruggetrokken gedrag, niet buiten willen spelen of spijbelen. Als de oorzaak van de spanningen van een kind thuis ligt, is dat voor ouders moeilijk herkenbaar. Toch is het, net als voor volwassenen, van belang om die oorzaak te achterhalen, desnoods met behulp van iemand buiten het gezin. Stress bij kinderen is gelukkig vaak op te lossen door de ouders zelf. Als ouders maar open staan voor de problemen van hun kind, goed luisteren naar wat een kind zegt, is daarbij vaak al een eerste hulp. Als het kind het vertrouwen in zijn ouders en zijn omgeving terugkrijgt, als het weet dat er naar hem geluisterd wordt en dat zijn spanningen serieus worden genomen, verdwijnen eventuele stress-klachten vanzelf weer.

Stress : Waarom wordt de een ernstig ziek van stress en een ander niet?

March 20, 2008 on 12:13 am | In Stress, Burnout & Depressie | 52 Comments

Chronische stress kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.

Stress!
Er is een duidelijke link tussen stress en het ontstaan van ziektes, een link die zo sterk is dat het mogelijk is een ziekte te voorspellen aan de hand van de mate van stress. Hans Selye stelde dat stress kan ontstaan door een uitdaging of overbelasting. Verkeerde stress die chronisch wordt kan de weerstand verminderen met een ziekte tot gevolg. Met name emotionele stress kan het immuunsysteem onderdrukken waardoor het natuurlijke afweersysteem van het lichaam uitgeschakeld wordt. Hierdoor hebben ziektes vrij spel om zich te ontwikkelen.

Stress meetbaar.
Jarenlang werd vastgesteld dat ziekten zich makelijker konden ontwikkelen door stressvolle periodes bij mensen en dieren. Vele dokters stelden vast dat emotionele omstandigheden geen goed deden bij hun patiënten. Dr. Thomas H. Holmes deden wetenschappelijk onderzoek naar de mate van stress en stelde een tabel samen waar men een cijfer toekende aan de mate van emotionele stress. In deze tabel staan bijvoorbeeld; dood van levenspartner, echtscheiding, verlies van baan, of andere pijnlijke ervaringen. Er stonden echter ook zaken in als, gezinsuitbreiding, huwelijk, of een persoonlijke promotie. Door mensen te observeren hoe ze reageerden op deze veranderingen in hun leven konden de onderzoekers met een hoge nauwkeurigheid vaststellen in welke mate het risico op een ziekte zich ontwikkelde.

Uitzonderingen bevestigen de regel.
Ook bij stress komen persoonlijke kenmerken in beeld die de uitzondering op de regel bevestigen. Levenshouding bepaald in sterke mate hoe een persoon met stress en daarmee met de kans op ziektes om kan gaan. Bevindingen op dit gebied werden al gerapporteerd 2000 jaar geleden. De eerste statistische studie dateert al uit 1893 (Snow) Van alle oorzaken in elke vorm van kanker spelen neurotische de grootste rol. Emoties, geestelijke stress, zelfbeeld, gevolgd door zware (geestelijke) arbeid op de tweede plaats. Aanhoudende zorgen, gebrek aan hoop en goede vooruitzichten en teleurstellingen kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een ziekte.

Aandachtpunt!
Wees echter voorzichtig met het vertalen van deze kenmerken naar uw eigen persoonlijke situatie. Dit zijn slechts richtlijnen om goed naar te kijken en aandacht aan te schenken. Een diagnose stellen is ingewikkeld en een objectief zelfbeeld vaststellen is nog moeilijker. Een goed ontwikkelde uitlaatklep voor emotionele stress is echter een uitstekend wapen gebleken.

Bewustwording.
De meeste mensen die ziek worden door aanhoudende stress en levensomstandigheden waar ze geen invloed op kunnen uitoefenen zijn zich niet bewust dat de gedachtekracht een belangrijke rol speelt op de achtergrond. Alleen al door bewustwording van deze gedachtekracht kan men de gezondheid positief beïnvloeden. Wanneer men zelf begint in te zien dat er oplossingen mogelijk zijn en invloed kan uitoefenen is stress en daarmee een mogelijke ziekte beheersbaar, afwendbaar of te genezen. De geest, het lichaam en emoties handelen als één systeem. Veranderingen in de mentale staat resulteren in veranderingen in de fysieke staat, zowel negatief als positief.

Hoeveel stress is er op de werkvloer?

March 17, 2008 on 7:05 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 66 Comments

Steeds meer werknemers hebben op het werk last van bijzonder erge stress. Volgens een onderzoek van StressPulse was er tijdens de tweede helft van het voorbije jaar 15 procent meer werknemers die van dergelijke zware stress kloegen dan tijdens de eerste helft van het jaar. Die stress zorgt er volgens de onderzoekers voor dat er steeds meer contra-productief gewerkt wordt.

Meer dan 29 procent van de werknemers gaf toe ze vijf of meer dagen per jaar te gestresseerd waren om efficiënt te werken. “Dat is een stijging van tien procent tegenover zes maanden voordien,” aldus de onderzoekers. Tevens stelde 13 procent meer dat het gebrek aan werkzekerheid de belangrijkste oorzaak was van die stress.

“Het stress-niveau bij de werknemers is zover geëvolueerd dat het contra-productief geworden is,” merkt Richard A. Chaifetz, directeur van ComPsych. “Zij worden geconfronteerd met een werksituatie die niet meer in overeenstemming is met de economische evolutie. Door het economisch herstel is er meer werk, maar er komt geen bijkomend personeel en ook loonsverhogingen komen niet ter sprake.”

Van de werknemers met stress stelt 5 procent dat het probleem beperkt blijft, maar 32 procent spreekt over constante, hoewel beheersbare stress-niveau’s. Niet minder dan 63 procent van deze groep spreekt echter over hoge stress-niveau’s, waarbij ze zich extreem vermoeid voelen en geen controle meer te hebben.”

Zestig procent ziet zijn basis-activiteiten als de belangrijkste stress-factor, 18 procent noemt de geëiste prestatieverhoging. Voor 22 procent is zelfs louter aanwezig zijn voldoende om gestresseerd te raken. Bijna de helft (43 procent) is van oordeel dat stress hen minstens één uur productiviteit per dag kost. Nog eens 36 procent schat het verlies tussen een kwartier en dertig minuten per dag. Voor 21 procent wordt de productiviteit niet door stress aangetast.

Bijna de helft (48 procent) van de werknemers komt één tot vier dagen per jaar naar het werk waarbij ze te gestresseerd zijn om efficiënt te kunnen presteren en voor 29 procent zijn dat vijf of meer dagen. Tenslotte beweert 23 procent dat stress geen effect heeft op de efficiëntie.

Uit het onderzoek bleek verder dat 36 procent van de werknemers minder dan 30 minuten per dag verliest door persoonlijke zaken, maar bij 38 procent is dat al minstens een half uur en bij 26 procent stijgt dat zelfs tot meer dan een uur. Afwezigheid wordt door 37 procent geweten aan stress en relatieproblemen, 25 procent is afwezig omwille van ziekte en 28 procent omwille van andere verantwoordelijkheden (verzorging kinderen en andere vergelijkbare taken).

De meeste werknemers (64 procent) proberen met de stress om te gaan door geregeld een break te nemen om met anderen te praten. Bijna een kwart (24 procent) probeert het probleem op te lossen door harder te werken, maar 12 procent reageert erop met het nemen van een dag verlof.

Stress vermoeidheid, burnout, verschuift in hoog tempo naar de eerste plaats als volksziekte No.1 in Nederland

March 17, 2008 on 7:01 pm | In Stress, Burnout & Depressie | No Comments

Stress verschuift in hoog tempo naar de eerste plaats als volksziekte No.1 in Nederland. Stress is ook vaak de veroorzaker van een groot aantal klachten zoals vermoeidheid, verkrampingen, slapeloosheid, hoofdpijn, rugpijn, buikpijn, diarree, duizeligheid, hoge bloeddruk, borstpijn, rusteloosheid, paniekaanvallen, allergieën en een overspannen gevoel. Bijna iedereen maakt jaarlijks gebruik van Aspirine, Paracetamol en benzodiazepines zoals Oxazepan om nog enigszins een normaal leven te kunnen leiden. Het probleem met deze medicijnen is echter dat ze bij langdurig gebruik zeer verslavend zijn en een groot aantal vervelende bijverschijnselen veroorzaken zoals buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, diarree, hartkloppingen etc. Deze chemische middelen zijn dus op de lange duur erger dan de kwaal.

Stress

March 10, 2008 on 9:18 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 35 Comments

Er is een duidelijk verschil tussen burn-out en stress. Bij stress kun je weer snel herstellen en in balans komen als de oorzaak wordt weggenomen. Bij burn-out blijft men uit balans en houdt men klachten, ook als de omstandigheden verbeteren. Burn-out komt meestal door langdurige stress en een opeenstapeling van frustraties over een lange termijn, meestal jaren lang.

Stress
Wat stress precies is, valt moeilijk te beschrijven. Een beetje stress is gezond. Het kan ervoor zorgen dat je net iets beter je best doet en dat je net iets meer bereikt. Als het je helpt om beter te presteren of belangrijke deadlines te halen, kan het je een ‘kick’ geven. Te weinig stress kan soms zelfs problemen opleveren. Als je bijvoorbeeld te weinig om handen hebt of te weinig hebt om over na te denken, kun je verveeld raken of depressief. Stress wordt pas negatief als we zó onder druk staan dat we er niet mee om kunnen gaan. Door stress kunnen we ons lichamelijk en geestelijk slechter gaan voelen, waardoor we in een vicieuze cirkel terechtkomen. Als het te erg wordt, kan het ons functioneren in de weg gaan staan en angstgevoelens veroorzaken. Ook kan stress je het gevoel geven dat je het leven niet meer aankunt. Jongeren voelen zich vaak gestresst, soms zelfs meer dan volwassenen. Hoewel het een leuke tijd is (feestjes, sporten, afspraakjes), is het leven niet altijd even gemakkelijk. Soms moet je studeren voor een examen, je hebt misschien een parttime baan, geldzorgen of ruzie met ouders of vrienden.

Lichamelijke kenmerken
Als je gestresst bent, produceert ons lichaam meer adrenaline. Dit is op zichzelf niet slecht; je hebt adrenaline nodig om te kunnen omgaan met bedreigende situaties (zoals wegrennen voor gevaar). Dit staat bekend als de ‘vrees-, vecht- of vlucht’-reactie. Onder invloed van adrenaline gaat je hart sneller slaan, je spieren spannen zich en je bloeddruk gaat omhoog. Je haalt sneller adem en begint te zweten - je kunt zelfs misselijk worden. De adrenalinestoot bereidt je voor op een plotselinge noodsituatie, hoewel het vaak maar kort duurt. Hetzelfde effect vindt plaats als we naar sport kijken of zelf sporten - vaak is dat een van de redenen waarom we het doen. Het effect kan zich ook voordoen als we ons nerveus voelen, bijvoorbeeld wanneer we een belangrijke wedstrijd hebben of als we een afspraakje willen maken. Het kan moeilijk zijn om dit soort stress in de hand te houden terwijl we eigenlijk de neiging hebben om hard weg te rennen!

Chronische stress
Chronische stress is minder intens, maar houdt langer aan. Het is vaak een reactie op langdurige problemen. Aan sommige oorzaken kun je niets doen, zoals:
• ouders die ruzie maken/scheiden
• het begin van een universitaire studie/te veel of te moeilijk werk
• ernstige ziekte
• verhuizen
• zeer drukke agenda

De verschijnselen van chronische stress zijn:
- psychische spanningsklachten zoals piekeren, gespannenheid, prikkelbaarheid, slaapproblemen, neerslachtigheid en makkelijk huilen;
- verschijnselen van lichamelijke en geestelijke uitputting zoals moeheid, lusteloosheid, moeite met denken en concentreren, geen puf meer hebben om iets te ondernemen en nergens meer zin in hebben;
- het gevoel het niet meer aan te kunnen;
- lichamelijke spanningsklachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, pijn op de borst, hartkloppingen of maagklachten;
- een maag die van streek is, diarree of slechte spijsvertering;
- hoofdpijn;
- rugpijn;
- slapeloosheid;
- te veel/te weinig eten;
- een vijandig, boos of prikkelbaar gevoel
- een angstig gevoel
- het ontlopen van andere mensen
- huilen
- het uitstellen van taken of een te grote betrokkenheid bij een bepaalde taak
- een gevoel van frustratie over dingen die je normaal gesproken maar een klein beetje hinderen.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^