Meer beloningen en vrijheid, minder stress

May 27, 2008 on 8:01 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 30 Comments

Meer beloningen en vrijheid, minder stress

Of een werknemer in de gezondheidszorg al dan niet oververmoeid raakt, hangt niet alleen af van zijn werkeisen, maar ook van de compensatie die daar tegenover staat. Een goede balans tussen de eisen die aan de medewerker worden gesteld en positieve bijdragen in het werk, zorgen voor een beter welbevinden van de medewerker, stelt de arbeids- en organisatiepsychologe.

Natasja van Vegchel bestudeerde verschillende typen taakeisen in verpleeg- en verzorghuizen. Ze vroeg mensen niet alleen naar de werkdruk, maar ook naar emotionele en fysieke belasting. In de gezondheidszorg bleken vooral emotionele taakeisen belangrijk te zijn voor de voorspelling van welbevinden. Emotionele taakeisen zijn immers inherent aan het dienstverlenende werk en daardoor moeilijk te verminderen. Van Vegchel heeft echter laten zien dat werkgevers het welbevinden van hun medewerkers toch kunnen handhaven of verbeteren door hen meer zogeheten werkbronnen te geven, zoals autonomie of verhoging in beloningen (salaris en erkenning). In drie jaar stuurde Van Vegchel twee keer vragenlijsten naar meer dan duizend werknemers in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Ongeveer vijfhonderd mensen vulden de lijst twee keer in. Werknemers met hoge taakeisen die daarvoor weinig compensatie kregen, gaven vaker aan klachten te hebben en hadden meer ziekteverzuim dan mensen met lage taakeisen of meer compensatie.

Balans is best

De psychologe maakte een model dat de taakeisen combineert met de werkbronnen. Met dit model ontdekte ze dat niet alleen de werkdruk of de emotionele en fysieke belasting belangrijk zijn voor het welbevinden van een werknemer. Zolang er een goede balans bestaat tussen deze taakeisen en werkbronnen, zoals autonomie en beloningen in het werk, is het welbevinden van de medewerker niet in gevaar. Een disbalans tussen deze beide zaken leidt tot minder arbeidstevredenheid, meer psychosomatische klachten en frequenter en langduriger ziekteverzuim. Om het welbevinden van werknemers te handhaven of zelfs te verbeteren, is een goed ontwerp van de werksituatie van belang. Er moet duidelijk aandacht worden gespendeerd aan de balans tussen taakeisen en werkbronnen

Een goede ademhaling tegen negatieve stress

May 22, 2008 on 7:13 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 45 Comments

Een goede ademhaling tegen negatieve stress

Van alle lichamelijke signalen die door uw lichaam worden uitgezonden wanneer u last hebt van negatieve stress, zijn de veranderingen in uw ademhaling het belangrijkst, het meest merkbaar, maar tegelijkertijd het minst zichtbaar. Het ademhalingspatroon van iemand die gestresst is - of het nu om positieve of negatieve stress gaat - is oppervlakkig en snel, zoals u dat zou verwachten bij een snellere hartslag. Het ademhalingspatroon van iemand die ontspannen en tevreden is, is langzaam en diep, het omgekeerde dus van het stresspatroon. Door een oppervlakkige ademhaling wordt het gehalte aan kooldioxide in het bloed verlaagd. Als dit gehalte te laag wordt, trekken de bloedvaten door het hele lichaam zich samen. Dit leidt tot een verminderde zuurstoftoevoer naar de hersenen - vaak meer dan twintig procent - wat leidt tot duizeligheid, een gespannen gevoel en hoofdpijn. Van alle lichaamsfuncties van de mens is de ademhaling in die zin uniek dat het de enige onwillekeurige activiteit van het lichaam is waar we een bewuste controle over hebben. Een juiste ademhaling houdt niet gewoon in dat we lucht inademen en weer uitademen. Ideaal gezien, is de inname van lucht gelijk aan de capaciteit van de longen. Toch doen de meeste mensen dit zelden. Over het algemeen gebruiken we slechts een deel van hun totale longcapaciteit. De basisfunctie van de longen is zuurstof in het bloed brengen en kooldioxide eruit verwijderen. Hoe meer zuurstof de longen kunnen leveren, hoe beter het is voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. De manier waarop het lichaam dit doet is door lucht uit te wisselen tussen de atmosfeer en de miljoenen kleine longblaasjes, ofwel alveolen.

Ademhalingsoefening:

* Ga ontspannen op je rug liggen
* Adem langzaam maar zo diep mogelijk in
* Hou dit even vast
* Ontspan en adem vanzelf weer uit (dus het er niet uit persen)

Nervositeit veroorzaakt vele klachten

May 21, 2008 on 12:06 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 44 Comments

Algemeen

Nervositeit is vaak een uiting van spanningen of stress. Klachten die hiervan het gevolg kunnen zijn zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, duizeligheid, gebrek aan eetlust, maagklachten, spierpijn, een snelle pols, hyperventilatie, slecht slapen, of een slecht concentratievermogen. Deze klachten worden als het ware door het lichaam als waarschuwingssignalen afgegeven, dat het evenwicht tussen wat er van ons wordt geëist, en wat er door ons verwerkt kan worden is verstoord. Stress bevordert het ontstaan van ziekten. Als stress te lang duurt kan men overspannen raken.

Oorzaken

Er kunnen tal van oorzaken zijn die spanningsklachten en nervositeit tot gevolg hebben (bijvoorbeeld gebeurtenissen op het werk of prive, het hebben van erg veel activiteiten). Het is belangrijk om na te gaan wat de oorzaak is om ernstigere verschijnselen zoals overspannenheid te voorkomen.

Welke maatregelen kunt u nemen

Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor stress. Omstandigheden, maar ook uzelf kunt u niet zomaar veranderen. Door de oorzaak te achterhalen kan indien mogelijk geprobeerd worden deze weg te nemen of te vermijden. Het doen van oefeningen of activiteiten ter ontspanning zou kunnen helpen om beter met de stress om te kunnen gaan.

Geen stress en meer succes na effectieve tijdsindeling

May 9, 2008 on 5:36 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 57 Comments

Stress, spanning, hoge werkdruk; we kennen het allemaal. Het druk hebben hoeft niet erg te zijn. Werken en zelfs ontspannen met een opgejaagd gevoel kan een reden van gezondheidsklachten zijn. Onnodig, want met een effectievere tijdsindeling kun je met veel minder stress je werkzaamheden verrichten.

Het kan natuurlijk zijn dat een structurele druk van buitenaf de oorzaak is. Daar kun je vaak niet zo makkelijk iets aan doen. Of je moet ander werk gaan zoeken. Een slechte tijdsindeling door jezelf is iets waar je eenvoudig wél iets aan kunt doen. Wie kent bijvoorbeeld niet het verschijnsel dat er een belangrijke opdracht ligt. Voordat je eraan begint, check je nog even je mail en voor het weet zit je urenlang te surfen, te bloggen en te reageren. Op het eind van de dag moet die klus nog ‘even’ af. De tijdsnood is geboren.

Belangrijk en/of dringend

Sinds kort hanteer ik bij elk werk (zakelijk en privé) van te voren of en hoe belangrijk en dringend het is. Als iets belangrijk en dringend is, doe ik het direct en neem er de tijd voor. Onbelangrijke, maar wel dringende zaken, wikkel ik ook onmiddellijk af, alleen gebruik ik daarvoor zo weinig mogelijk tijd. Belangrijke, niet dringende zaken plan ik in mijn agenda in. Tenslotte, voor mijn werk schuif ik de niet-belangrijke, niet dringende zaken (zoals rondsurfen naar leuke sites en zoeken naar interessante wetenswaardigheden) terzijde. Die horen niet op het werk thuis.

Lijstje

Verder ligt in de buurt van mijn toetsenbord een kort lijstje. Dagelijks er even op kijken en ik ben weer bij de les. Er staan zaken op als:

 • Maak een kort lijstje van belangrijke werkzaamheden (vandaag en deze week)
 • Doe belangrijke dingen ’s ochtends direct
 • Stel niet uit
 • Maak zaken af
 • Doe elk ding met 100% aandacht
 • Neem regelmatig een ontspannen pauze
 • Bereid aan het eind van de dag de volgende dag voor
 • Al met al zijn deze zaken heel heilzaam voor me. Niet allen ben ik veel productiever. Ik ben ook succesvoller doordat ik me focus op de belangrijke zaken.

  Stress, een nieuwe volksziekte

  May 1, 2008 on 5:32 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 40 Comments

  De meeste vrouwen hebben door werk en gezin te combineren een dubbele taak op zich genomen, dat is zo langzamerhand toch wel een feit. Er zijn weliswaar significante veranderingen in het gedragspatroon van de man te signaleren, maar de meeste mannen streven daarnaast toch ook nog steeds een carrière na. En natuurlijk streven we allen ook nog voortdurend naar meer en meer materieel bezit. De materie daagt ons immers uit met haar geweldig geavanceerde mogelijkheden zoals computers, internet, mobiele telefonie, etc.! En wat denkt u van de doelgerichte reclame die ons tot overconsumptie opjaagt? En verlangen velen diep in hun hart ook niet nog eens naar een eigen huis, met alle zorgen die daaraan verbonden zijn? Zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan…

  Stress ontstaat echter niet alleen omdat mensen te hard werken of te veel dingen nastreven, maar minstens net zo vaak omdat ze op andere wijze onder een te grote geestelijke belasting zijn komen te staan. Wat denkt u bijvoorbeeld van de zorg voor onze (steeds maar ouder wordende) ouders, nu de bejaardentehuizen nauwelijks meer plaats hebben, de verpleeghuizen het aanbod niet meer aankunnen en de gezondheidszorg zelf een overspannenheid nabij is? Zelfs de dood is voor de mens geen vast gegeven meer, hij wordt bijvoorbeeld voor beslissingen als euthanasie geplaatst! En wat een geluk dat de pil van Drion nog niet beschikbaar is, anders zouden we daarover ook nog een mening moeten vormen. En dan zijn we ook nog verplicht ons geweten en ons bewustzijn af te tasten of we te zijner tijd onze organen willen doneren…

  Dit zijn slechts een paar grote levensvraagstukken, die we vaak nog wel even kunnen uitstellen of verdringen. Hoewel de media ons wat dat betreft wel op onze tenen weten te houden!

  Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
  Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^