Tips tegen stress

June 18, 2008 on 7:22 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 50 Comments

Favoriete tips van deskundigen voor de bestrijding van stress:

1. Zoek de oorzaak
2. Ontspanningsoefeningen
3. Sport
4. Anders denken
5. Anders werken
6. Verwen uzelf
7. Vraag steun

1. Zoek de oorzaak van de stress. Houdt een week lang een stress-dagboek bij. Daarin noteert u: oorzaak van de stress, signalen bij uzelf en een stress-score op een schaal van 1-10. De volgende stap is de knelpunten verminderen.

2. Ontspannningsoefeningen, variërend van yoga tot meditatie en massage. Spirituele centra en individuele trainers bieden cursussen aan op dit gebied.

3. Sport. Dat werkt niet alleen ontspannend, maar verhoogt ook de weerstand tegen stress. Bovendien verbetert twee of drie keer sporten per week uw humeur.

4. Verander uw manier van denken. Vrij bekend is de Rationeel Emotieve Therapie waarmee een realistischer en ontspannen kijk op de werksituatie wordt bevorderd. Diverse stress-bestrijders werken met RET.

5. Verander uw manier van werken, bijvoorbeeld via time-management: effectief en efficiënt tijdsgebruik. Veel genoemde suggesties:

* Stel klusjes niet uit
* Zeg niet meteen ‘ja’ als iemand uw hulp vraagt
* Geef gemaakte fouten toe
* Pauzeer voldoende
* Stel prioriteiten
* Delegeer meer
* Plan beter

6. Verwen uzelf. De adviezen variëren van meer luieren tot lekker gaan winkelen of een minnaar/minnares nemen. Uzelf of uw gestresste collega kunt u verrassen met een anti-stress cadeau als thee, massageballetjes badolie, ruisende zeeën of dolfijn-geluiden op cd’s, wierook te koop in New Age- of reformwinkels.

7. Vraag steun. Van uw chef, collega’s of bedrijfsarts op uw werk of van professionele stress-bestrijders.

Nu stress later hoge cholesterol?

June 16, 2008 on 6:54 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 33 Comments

Een recente studie suggereert dat mensen die slecht reageren op stress, jaren later kunnen te maken hebben met te hoge cholesterol. Het effect zou minimaal zijn maar onderzoekers wijzen er op dat dit een reden te meer is om stress te vermijden.

Volgens dokter Andrew steptoe van de University College London, een dan de auteurs van het onderzoek is het onwaarschijnlijk dat de gevolgen van stress op ons cholesterol gehalte even zwaar wegen als onze levenswijze, maar deze studie helpt ons te begrijpen hoe stress gelinkt kan worden met hart- en vaatziekten. Chronische stress wordt geassocieerd met een hele waaier aan gezondheidsproblemen waaronder hartaanvallen, een ordinaire verkoudheid en zelfs een kortere levensverwachting. Dokter Steptoe’s onderzoek onderzocht ongeveer 200 mannen en vrouwen van middelbare leeftijd om te achterhalen of stress een invloed had op het cholesterol gehalte 3 jaar na de stresserende periode.

Na het meten van de cholesterolwaardes ondergingen de proefkonijnen enkele test waarbij ze verschillende niveaus van stress te verwerken kregen. 3 jaar later werden de cholesterol niveaus opnieuw gemeten, en zoals dokter Steptoe verwachtte waren alle resultaten hoger dan ervoor, een normaal verschijnsel bij het ouder worden. Maar de personen die het slechts reageerden op stress tijdens de proeven vertoonden tot 3 keer meer stijging van het cholesterol niveau dan de andere personen. Niemand kan stress volledig vermijden, maar wat belangrijk is, is de manier waarop men omgaat met stress. Steptoe veronderstelt dat stress meer energie produceert in de vorm van vetzuren en suikers op dat stress een negatieve invloed heeft op het vermogen van ons lichaam om cholesterol af te breken. Dokter Steptoe wijst er op dat de stijgingen eerder matig waren, maar als stress hart- en vaatziekten kan veroorzaken in cholesterol zeker iets wat ons lichaam kan missen. De beste manier om een gezond hart te hebben is geregeld lichaamsbeweging, een gezond dieet, gewicht en niet roken.

Piekeren is slecht voor je hart!

June 9, 2008 on 7:21 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 54 Comments

Mensen die zich gemakkelijk zorgen maken en daarnaast vrij geremd zijn, de zogenaamde type D-persoonlijkheden, maken na een eerste hartinfarct minstens vier keer zoveel kans op een tweede hartaanval dan meer zorgeloze en open types. Tot die conclusie kwam psycholoog prof. dr. Johan Denollet, verbonden aan de dienst cardiologie in het UZA.

Aanzet tot onderzoek

Denollet werkte een aantal jaar als psycholoog op de cardiale revalidatie van het UZA. ‘Het viel mij toen op dat patiënten heel verschillend reageerden op hun hartinfarct. Sommigen stapten er vrij gemakkelijk over, terwijl anderen het er heel moeilijk mee hadden en bijkomende lichamelijke klachten ontwikkelden, zoals vermoeidheid of ademnood. Zo groeide het idee om het verband tussen iemands persoonlijkheid en het risico op nieuwe hartproblemen te onderzoeken’, vertelt Denollet.

Resultaten

Het onderzoek loopt intussen al een tiental jaar. In totaal verleenden 1.175 patiënten hun medewerking. Uit de resultaten blijkt dat type D-persoonlijkheden een sterk verhoogd risico hebben op een tweede hartinfarct. Chronische stress heeft een negatieve invloed op het immuunsysteem, wat op zijn beurt kan leiden tot een hoge bloeddruk en problemen met de hart- en bloedvaten.
‘Om extra risico te lopen moeten mensen beide persoonlijkheidskenmerken vertonen’, nuanceert Denollet. ‘Enerzijds gemakkelijk negatieve gevoelens ervaren, anderzijds gesloten en geremd zijn. Het zijn vooral die types die door de jaren heen grote spanningen opbouwen en hier emotionele hinder van ondervinden. Mensen die zich gauw zorgen maken, maar hierover gemakkelijk praten met hun omgeving, lopen het verhoogde risico niet. Hetzelfde geldt voor personen die wel gesloten zijn, maar zich goed in hun vel voelen.’ Uit het onderzoek is gebleken dat de genoemde persoonlijkheidskenmerken een minstens even
even grote risicofactor vormen als bijvoorbeeld een te hoog cholesterolgehalte of hoge bloeddruk.

Test

Intussen ontwierp Denollet een test die aan de hand van veertien vragen nagaat of iemand een type D-persoonlijkheid heeft. Het Amerikaanse magazine Newsweek wijdde een artikel aan het onderzoek en prompt dook de test op tal van websites op.

Wat als ik type D-persoonlijkheid heb?

‘Als mensen op basis van de test vaststellen dat ze een type D-persoonlijkheid hebben, moeten ze niet panikeren’, beklemtoont Denollet. ‘Ongeveer 25 procent van de bevolking behoort tot deze categorie, maar lang niet iedereen ervaart dit als een probleem. Bovendien spreken we over een risico, wat wil zeggen dat een groot aantal geen tweede hartinfarct krijgt.’ Als mensen beseffen dat hun piekergedrag en geremdheid wel een probleem vormen, kan de test een duwtje in de rug zijn om een en ander in hun leven te veranderen. ‘In eerste instantie raad ik die mensen aan om over hun probleem te praten met een vertrouwenspersoon’, zegt Denollet. ‘Daarnaast zouden ze zich extra moeten inspannen om andere risicofactoren als roken of een te hoog cholesterolgehalte onder controle te houden. Als er bijkomende lichamelijke klachten zijn - bijvoorbeeld gewichtstoename of een drukkend gevoel in de borst -, melden ze dat best zo snel mogelijk aan hun arts. We stellen vast dat type D-persoonlijkheden daar vaak lang mee wachten. Tenslotte kan het voor sommigen nuttig zijn psychologische hulp in te schakelen. Zo kunnen ze leren anders om te gaan met stress en moeilijke situaties.’ Of mensen met een type D-persoonlijkheid ook gemakkelijker een eerste hartinfarct ontwikkelen, is niet bekend. Denollet voert hierrond verder onderzoek.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^